آرشیو دسته بندی: مراکز طرف قرارداد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران

  تقاطع نیاوران ، کامرانیه شمالی ، طبقه فوقانی ، بانک اقتصاد نوین             22291677   تمامی خدمات آزمایشگاه با 15 % تخفیف از تعرفه خصوصی مصوب سال 1397 می باشد.