آرشیو دسته بندی: مراکز پزشکی و زیبایی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نیاوران

  تقاطع نیاوران ، کامرانیه شمالی ، طبقه فوقانی ، بانک اقتصاد نوین             22291677   تمامی خدمات آزمایشگاه با 15 % تخفیف از تعرفه خصوصی مصوب سال 1397 می باشد.

آزمایشگاه پارس

  آزادی ، استاد معین ، خیابان 21 متری جی ، نبش دامپزشکی   66002961 تمامی خدمات آزمایشگاه با 10% تخفیف از تعرفه خصوصی مصوب سال 1397 وزارت بهداشت می باشد.

رادیولوژی و سونو گرافی دکتر قنواتی

  خیابان مطهری ، خیابان میر عماد ، پلاک 1 واحد دوم غربی        31-8854530          تمامی خدمات مرکز سونوگرافی و رادیولوژی دکتر قنواتی با 10 % تخفیف از تعرفه        مصوب انجمن رادیولوژی سال 1397 می باشد.